Nowa norma ISO 16890

Jakość powietrza, którym oddychamy, pogarsza się z roku na rok.

To wynik ciągłego uprzemysłowienia naszej planety. Branża HVACR chce temu zaradzić. Dzięki nowej normie ISO 16890 ma zamiar wprowadzić zmiany w sposobie ewaluacji filtrów powietrza.

Eksperci są jednogłośni – oddychamy najgorszym powietrzem

Pyły, dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu – substancje tego typu stanowią ogromne zagrożenie dla nas. Niczego nieświadomi wdychamy je, a one przenikają w głąb naszego organizmu i zalegają nam w płucach. Dane przedstawione przez Wojewódzkie Instytuty Środowiska nie są pozytywne. Jasno wskazują, że jakość naszego powietrza jest bardzo zła. Należy do najgorszych w Europie.

Co to jest proces filtracji powietrza?

Na czym właściwie polega proces filtracji powietrza? W dużym skrócie: proces ten usuwa znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia stałe i ciekłe za pomocą zjawisk fizycznych. Wykorzystuje się takie zjawiska, jak: zderzenie bezwładnościowe, zaczepianie, osadzanie grawitacyjne, dyfuzja molekularna i zjawiska elektrostatyczne.

Poziom zanieczyszczenia wciąż rośnie. Fakt ten zmusił producentów z sektora wentylacyjno-klimatyzacyjnego do przyjrzenia się kwestii filtracji i stworzeniu nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji ogólnej. Metoda polega na równomiernym rozprowadzeniu powietrza w całym pomieszczeniu.

Nareszcie, nowa klasyfikacja filtrów powietrza

Dotychczasowa norma EN779:2012 została zastąpiona przez normę ISO 16890. Nowa norma została opublikowana pod koniec 2016 roku i do połowy roku 2018 ma całkowicie zastąpić zapisy swojej poprzedniczki. Wprowadza 30 klas filtrów. Zostaną one podzielone na 3 kategorie w zależności od frakcji Pmx i zastąpią dotychczasowe 5 klas filtrów dokładnych (od M5 do F9). Nowa norma określi wydajność filtrów na podstawie cząstki stałe PM1, PM2,5 oraz PM10. Światowa Organizacja Zdrowia i inne podobne instytucje będą stosować taką klasyfikację filtrów.

Filtry zostały podzielone na cztery grupy według ich efektywności. Muszą one wchłonąć co najmniej 50 proc. cząstek stałych, mające odpowiednią wielkość. Ich wydajność podawana jest w zaokrągleniu do 5 proc. Zobaczmy to na przykładzie: kiedy filtr pochłania więcej niż 50 proc. cząsteczek, to przydzielamy go do grupy ISO ePM1. Nowa norma klasyfikująca dotyczy pyłów drobnych i zgrubnych, przechwytujących m,niej niż 50 proc. PM10.

Norma ISO 16890 to bezprecedensowe rozwiązanie o międzynarodowym zasięgu, klasyfikujące filtry powietrza na całym świecie.

Opracowanie, redakcja: M.T.

Na podstawie materiałów firmy LG

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.